Je reforma sociálního systému spravedlivá?

Ve středu 26. března 2008 od 19 hodin se konala beseda s MUDr. Mariánem Hoškem, náměstkem ministra práce a sociálních věcí a předsedou pražské KDU-ČSL.

Jednotlivé části sociální reformy vysvětlil host nejprve obecně: jejich hlavním důvodem je současná demografická situace (stále více starších lidí znamená stále více prostředků na důchody). Hned vzápětí se rozproudila živá diskuse. Účastníci debaty se zajímali o to, jaká konkrétně bude podpora rodin s dětmi, jak lze čerpat rodičovský příspěvek, jak navázat čerpání příspěvku při narození dalšího dítěte, jaké jsou daňové kompenzace snížení přídavků na děti. U důchodů zajímalo posluchače to, jak lze čerpat příspěvek na péči o osobu blízkou, jaké podmínky budou platit pro ženy s více dětmi při odchodu do penze, jaká je podpora pro neziskové organizace v oblasti sociálních služeb, jak budou letos navýšeny důchody, zdali se i v budoucnu udrží výše důchodů na 40 % průměrné mzdy, atd.

Přes některé ideové rozpory tazatelů a MUDr. Hoška bylo vidět spokojenost s kvalitní úrovní debaty.