Co život dává a bere politikovi

Ve středu 23. dubna 2008 od 19 hodin se konala beseda s Jiřím Čunkem, ministrem pro místní rozvoj, 1. místopředsedou vlády a předsedou KDU-ČSL.

Host pojal setkání jako ryze diskusní a ihned předal slovo tazatelům.

V první půli večera odpovídal ve vzrušené diskusi na otázky spjaté s reformou zdravotnictví. Poplatky jsou podle něho v zásadě třeba, neboť „co nic nestojí, za nic nestojí“. Žádné změny se ale nesmějí dělat bez přihlédnutí k situaci konkrétních lidí a skupin obyvatel (malé děti, důchodci) a bez férovější diskuse s ODS, držící resort zdravotnictví.

V další části besedy srovnával úkoly starosty s odpovědností senátora, ministra pro místní rozvoj a předsedy politické strany. Ani ve vyšších patrech politiky mu nečiní problém mluvit s obyčejnými lidmi na rovinu o palčivých tématech. Hovořil fundovaně, neodpovídal formálně, dotazům se věnoval nad rámec povinné odpovědi a žádné otázce neuhnul. Bylo zřejmé, že se už dobře orientuje ve vyšších patrech politiky a zároveň si umí při utváření svých postojů zachovat zdravý selský rozum.

Nad svým zastaveným trestním stíháním se pozastavil s trpkostí, ale i optimismem až v závěru večera. Uvedl nepříliš známou skutečnost, že na jeho stíhání pracovalo přibližně 60 (!) policistů, v dokladování šli 25 let (!) nazpět, vyšetřovali širší rodinu i ty, kteří s ním jen přišli do styku, a přesto na nic nepřišli. Málokdo přitom ví, že Jiří Čunek, jako jeden z prvních v republice, úspěšně zavedl ve Vsetíně protikorupčně zaměřenou metodiku výběrových řízení veřejných zakázek (zmínil přitom detaily vyvolávající smích i lehké mrazení).

Předseda KDU-ČSL uzavřel besedu s občany o hodinu později, než bylo naplánováno. Zdůraznili bychom rádi především jeho otevřenost a osobní přístup, s nimiž se po besedě navíc věnoval individuálním zájemcům o rozhovor. Jeho vystoupení, v němž kriticky obhajoval politiku současné vlády, mělo pozitivní ohlas i u těch, kdo mu kladli nepříjemné otázky. Získal si jejich respekt – a to je úspěch, který se cení.

Pavel Mareš, Karel Duchek, Michal Dvořák