KDU-ČSL Praha 10

Bojujeme za školku na Bohdalci!

Posledních několik let mají rodiče více než 400 dětí předškolního věku v Praze 10 problém, protože na jejich ratolesti nezbylo místo ve školkách zřizovaných MČ Praha 10. Rodiče z oblasti Bohdalce mají navíc vztek, protože kousek od jejich domova stojí objekt bývalé mateřské školy Na Sychrově, jež byla uzavřena v době populačního poklesu. Rada městské části dokonce navrhla změnu územního plánu, kterou by se objekt dostal z kategorie veřejného vybavení do kategorie obytné plochy. Dnes, kdy je míst ve školkách naprostý nedostatek (třetina dětí v nástupním ročníku zůstane "za branami"), si tohoto paradoxu povšiml zastupitel Strany zelených v Praze 10 Zdeněk Vávra a pustil se do boje s větrnými mlýny. Peticí za znovuotevření mateřské školy na Sychrově se ale radnice přesvědčit nedala. Nebylo prý zřejmé, že je o školku v této lokalitě zájem. Zájem ale neměla radnice. Nezbylo nám než průzkum provést vlastními silami. Dopis Z. Vávry jsem distribuoval s pomocí svých dvou dětí předškolního věku, jež s mošničkami nadšeně obcházely bohdalecké poštovní schránky. A výsledek? Jen z oblasti Bohdalce se ohlásili rodiče více než 60 dětí. Dost na to, aby radnice přislíbila rekonstrukci a otevření školky od září 2012. Pozoruhodné bylo, že z hlediska územního plánování zůstálo nadále vše při starém – žádost na změnu k horšímu nebyla stažena! Na veřejném projednávání celoměstsky významných změn územního plánu 3. srpna 2011 v budově Magistrátu hl. m. Prahy jsme se sešli s předsedkyní zastupitelského klubu Strany zelených a Desítky pro domácí Ivanou Cabrnochovou. Týž den jsem podal námitku proti navrhované změně jakožto dotčený občan. Změní-li se územní plán, zmizí z Bohdalce jediná budova určená k obecnímu využití. Nebude-li třeba v budoucnu školky, budou zapotřebí místa k setkávání, komunitní centra atp.  Návrh změny územního plánu byl mezitím stažen z projednávání. Zůstáváme ve střehu a školku na Bohdalci hodláme všemi silami uhájit.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., místopředseda KDU-ČSL Praha 10

Spolupráce KDU-ČSL a zelených ve prospěch občanů Prahy 10

Tisková zpráva k elektronickému hlasovacímu zařízení a ke zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva

Zastupitelé Prahy 10 na svém únorovém zasedání poprvé rozhodovali s pomocí elektronického hlasovacího zařízení, jehož pořízení si schválili v minulém roce. Pořízení prosadili zelení zastupitelé Ivana Cabrnochová a Zdeněk Vávra. Ve spolupráci s místní KDU-ČSL také prosadili změnu, podle které budou materiály pro jednání zastupitelstva zveřejňovány nejen zastupitelům, ale i veřejnosti. „Před rokem se nám po dohodě s koaličními stranami podařilo doplnit programové prohlášení rady Prahy 10 o body, které považujeme za zásadní. Vedle ochrany životního prostředí nebo dopravního zklidňování rezidenčních čtvrtí jsme požadovali zprůhlednění práce zastupitelstva – mj. možností vyhledat si konkrétní hlasování konkrétního zastupitele a porovnat jeho aktuální postoj s tím, co slíbil před volbami. Toto je nyní splněno pořízením elektronického hlasovacího zařízení. Systém byl pořízen společně s audiovizuální technikou, která umožní kvalitnější a přehlednější přenos z jednání zastupitelstva prostřednictvím odkazu na webu,“ vysvětlila Ivana Cabrnochová, zelená zastupitelka a předsedkyně společného klubu Strany zelených a Desítky pro domácí. „Do této chvíle jsme hlasovali zvednutím ruky. Do zápisu z veřejných schůzí se zaznamenával jen poměr hlasů pro, proti a zdržel se, nikoliv však konkrétní názor konkrétního zastupitele. Tato zastupitelská anonymita nyní končí,“ pochválil nový systém další zelený zastupitel Zdeněk Vávra. „Významnou novinkou, kterou v únoru 2012 prosadili zelení zastupitelé v těsné spolupráci s KDU-ČSL, je zpřístupňování materiálů pro jednání zastupitelstva. Tento krok směřující k zprůhlednění práce zastupitelů jsme požadovali již krátce po volbách v lednu 2011. Jsem rád, že všechny politické kluby z Prahy 10 s touto změnou souhlasily,“ říká předseda Strany zelených v Praze 10 Adam Novák. „Občané Prahy 10 mají právo vystupovat ke každému bodu na zastupitelstvu. Dosud to však mělo významnou vadu. Zatímco zastupitelé měli všechny podklady, návrh usnesení i důvodovou zprávu, občanům byl k těmto dokumentům přístup odepřen. Získat je znamenalo vydávat se na hranu zákona. Opakovaně jsme všechny zastupitele vyzývali, aby potřebné informace měli k dispozici všichni. Ke společnému postupu křesťanských demokratů a zelených se připojili i další zástupci opozice a návrh byl zastupitelstvem jednomyslně schválen. Těšíme na jeho uvedení do praxe,“ uzavírá předseda KDU-ČSL v Praze 10 Pavel Mareš.

KDU-ČSL žádá o veřejné slyšení ke Key Investments

KDU-ČSL Praha 10 žádá vedení radnice Prahy 10 o veřejné slyšení k nedobytným více než 200 milionům Kč, jež městská část na návrh A. Weinerta (v období 2006-2010 místostarosta za ČSSD) a se schválením Rady městské části (absolutní většina ODS, mj. současný starosta Richter, tehdejší starosta Lipovský, radní a známý pražský podnikatel Tomáš Hrdlička, radní za SZ Roman Rogner a další) svěřila firmě Key Investments. Dosavadní snaha vedení městské části získat tyto peníze zpět zůstává jednak bezzubá, jednak skrytá před očima veřejnosti. Odpovědnost za kauzu Key Investments je představiteli ODS a ČSSD svalována na Českou národní banku a na globální finanční krizi. Toto tvrzení představitelů ODS a ČSSD stejně jako hodnocení jejich strategie jakožto "konzervativní" je ale velmi pochybné. Rada městské části "skočila na lep" společnosti, která nakupovala do svého portfolia kupř. zcela bezcenné obligace a zároveň slibovala neobvykle vysoký 6% výnos v době, kdy solidní bankovní domy poskytovaly úrok maximálně 2%. Obsahem veřejného slyšení by měla být podrobná informace o způsobu, jak rada městské části k tomuto riskantnímu záměru dospěla, pokus určit osobní odpovědnost (tři čtvrtiny současných radních seděly v radě tehdejší) a také manuál, jak se podobnému finančnímu dobrodružství vyhnout v budoucnu.

Schůze místních organizací čtvrtek 9. 6. Miriam

Obvodní výbor KDU-ČSL Praha 10 zve členy obvodní organizace na společnou schůzi místních organizací v našem obvodě. Koná se ve čtvrtek 9. 6. od 17 hodin v Divadle Miriam.

Na programu je návrh na sloučení dosavadních 4 místních organizací do jedné, jež by zároveň plnila úlohu organizace obvodní.

V návaznosti na tuto společnou schůzi svolává obvodní výbor KDU-ČSL Praha 10 členskou schůzi obvodní organizace. Na programu bude zpráva předsedy OV Mgr. Pavla Mareše o činnosti lidové strany v Praze 10 v uplynulém půlroce a diskuse o případných změnách ve struktuře a činnosti KDU-ČSL v Praze 10 (rozšíření počtu místopředsedů, ustanovení 2 pracovních skupin: pro rodiny s dětmi a pracující a pro seniory).

Jménem obvodního výboru Vás zve a těší se na Vás

Pavel Mareš,
předseda OV KDU-ČSL Praha 10
a místopředseda pražské organizace KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Praha 10 vystoupil jako občan při rozpravě na 2. zastupitelstvu MČ Praha 10

Předseda KDU-ČSL v Praze 10 Mgr. Pavel Mareš se zúčastnil 2. zasedání zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 4. ledna 2011. Dvakrát mu bylo umožněno promluvit k zastupitelům.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>Strana 2 z 3