Jan Sedlák

Proč je pro Jana Sedláka vzorem František Nosek? Patří křesťanství do veřejného života? V čem spočívá veřejný rozměr lidského vzdělávání?

Představujeme

Slýcháváme, že politika je špína. Vy jste přesto do politické strany vstoupil. Proč právě do KDU-ČSL?

Jsem pevně přesvědčen o tom, že křesťan má morální povinnost věnovat část svého života také službě ve správě věcí veřejných. Byl jsem během svého života mnohokrát svědkem rafinovaných snah vypudit křesťanství z veřejného života a vyřazovat křesťany ze společnosti. Proto jsem během „pražského jara“ vstoupil do ČSL.

Který politik je pro Vás příkladem a proč?

Je to František Nosek, prvorepublikový lidovecký ministr a angažující se katolický laik - člen III. františkánského řádu. Dovedl propojit množství svých snah a činností v blahodárný výsledek, který byl protkán křesťanskou láskou.

Jakému problému ve společnosti bychom se podle Vás měli přednostně věnovat?

Pocházím z učitelské rodiny. Tatínek byl ředitelem na měšťanské škole, ale po komunistickém puči v roce 1948 musel odejít na špatně placené místo dělníka a nemohl až do penze vůbec využít svých odborných zkušeností a znalostí. Velkou hodnotu má proto pro mě vzdělání a možnost uplatňovat dovednosti a odbornosti ve prospěch všech. Na tento veřejný rozměr vzdělávání - že mám své zkušenosti dávat ve prospěch druhých - se podle mého názoru v současnosti zapomíná. Zdůrazňuje se jen osobní prospěch a individuální zvýhodnění oproti ostatním - a to nestačí.

Čemu především by se měla věnovat KDU-ČSL?

Vzdělávání svých členů a touto cestou i získávání dalších příznivců!

Ve stručnosti...

Doc. RNDr. Jan Sedlák, CSc. (* 1930), delegát pražské Městské konference KDU-ČSL. Narodil se ve Františkách na Českomoravské vrchovině, vyrůstal ve Skutči, Chrudimi a Litoměřicích. Rodina byla po roce 1948 politicky diskriminována z náboženských důvodů. Po maturitě na litoměřickém reálném gymnáziu (1949) vystudoval matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK (1953). Po následném pětiletém působení na ČVUT dostal výpověď „z veřejných zájmů“ (= kvůli svému náboženskému přesvědčení). Patří k významným osobnostem české kybernetiky: celý život se zabýval programováním a projektováním řídicích systémů a umělé inteligence. Byl mimo jiné expertem pražského Dopravního podniku při zavádění výpočetní techniky do stanic metra (1980-1987). Působil na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (1991-1997), kde založil Katedru výpočetní a didaktické techniky. V letech 1997-1998 byl vedoucím centra informatiky na pražské Fakultě sociálních věd UK. Publikoval desítky odborných článků, mj. v Německu, Holandsku a USA. Člen Jednoty českých matematiků a fyziků, České společnosti pro kybernetiku a informatiku. V 90. letech stál při obnově tělovýchovné organizace Orel. Členem Lidové strany je od roku 1968.