Martina Haverová

Politika bez idejí nemá budoucnost. Musíme se zasadit, aby KDU-ČSL byla blízká lidem obyčejným. Proč následovat vzor Goldy Meirové a T. G. Masaryka? A kterých, ve společnosti velmi opomíjených menšin by si křesťanští demokraté měli více všímat?

Lidé mají k politice různý vztah: jsou znechucení, lhostejní, opatrně se zajímají a někdy i silně angažují. Co přivedlo Vás do politické strany?

Když se vám v politice něco nelíbí, máte dvě možnosti: začít nadávat a u toho i zůstat, anebo se tím vším odpovědně zabývat, i když přitom riskujete minimálně nervy. Od svého vstupu do KDU-ČSL až dosud si myslím, že bychom měli politiku dělat profesionálněji: tak jako se snažíme profesionálně dělat svou práci v nepolitické sféře.

Jakému problému ve společnosti, ve svém městě či okolí bychom se podle Vás měli přednostně věnovat?

O veřejný život se zajímá stále méně lidí a politici jim to nijak neulehčují. Lidová strana už svým názvem vyjadřuje svou blízkost lidem obyčejným, v běžném životě často velmi činorodým. Členové KDU-ČSL se často znají i z jiných aktivit než ze schůzí strany. Mým přáním je zapojení prozatím neangažovaných lidí do politiky a posílení prestiže naší strany u nich.

Jaká oblast veřejného života je Vám nejbližší a vidíte v ní nějaký cíl, jehož bychom měli dosáhnout?

Strana křesťansko-demokratická, kterou jsme, nemůže necítit odpovědnost za sociální oblast. Sledovat bychom měli především skupiny, které jsou různým způsobem ohrožené, a také minority, stojící dosud na periférii pozornosti naší společnosti (lidi s méně viditelným postižením, s výživovým a dietetickým debaklem, s různými vadami řeči atp.).

Kdo z politiků či političek je pro Vás inspirací a proč?

Pro své humanistické postoje a ideály v politice je to první prezident Tomáš G. Masaryk. Jako ženu mě inspiruje i někdejší izraelská premiérka Golda Meirová. Její realistický přístup lze nazvat pragmatickým řešením idealismu. Politika bez idejí a vizí nemá budoucnost a naopak – jen díky pragmatismu můžeme realizovat ideje.

Ve stručnosti...

JUDr. Martina Haverová (* 1962), členka strašnické místní organizace KDU-ČSL. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě se zabývá managementem v oblasti ekonomického, organizačního, personálního a právního poradenství. Poradkyní byla mj. na ministerstvu zdravotnictví a zemědělství. Poradenské činnosti se věnuje i v nadační, kulturně-osvětové a charitativní oblasti: založila Nadaci Františka z Assisi, spolupracovala s Nadačním fondem slepých a Brailcomem, o. p. s. (internet pro slabozraké a nevidomé). Je členkou předsednictva Klubu přátel Itálie (Amici dell’Italia).