Bolest patří k životu

Dospěl jsem k životní zkušenosti, že jsme-li vystaveni bolesti a neštěstí, dokážeme-li je přijmout a projít tím, nacházíme se přitom. Nechci tím říct, že by si lidé měli takové zkoušky sesílat záměrně. Stačí prostá pravda vyjádřená příslovím, že „dost má den na svém trápení“. Je však důležité jím nejen projít, ale snažit se jít dál. Někdy se člověk přistihne, že má chuť ve své bolesti zůstat, nedělat nic, jen se litovat. Když tím však projde a dokáže svoje utrpení v sobě spálit, je nabitý obrovskou energií. Vím, někdy se zdá, že se tíha situace nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto patří k životu, bez ní by nebylo naděje a velikosti a život by byl jenom pošetilostí.

(deník Lidová demokracie, 29. dubna 1993)