Organizace

1 Mladí křesťanští demokraté
2 Evropská akademie pro demokracii
3 Hnutí Křesťan a práce
4 20. Skautský oddíl Scarabeus