Školy, vzdělání, výchova

Co je ve výchově důležité? Důslednost!
Bojujme důsledně proti šikaně!
Volný čas ať je smysluplný!

Kvalita škol

Systém řízení škol a jmenování jejich vedení si žádá drobné, ale účinné změny. Víme, že dobrá pověst školy je spojena vždy s něčím konkrétním: s poctivým a efektivním přístupem k vyučování, s plodnými inovacemi učitelů, s konkrétními úspěchy žáků, se vztahem absolventů ke škole.

Posílíme ohodnocení pedagogů - manželských párů, a tak alespoň trochu přispějeme k návratu mužů zejména do základního školství. Bude-li to třeba, nabídneme jim příspěvek na bydlení. Lidé, kteří věnují svůj život výchově mladší generace, zasluhují větší ocenění, prémii navíc.

U stagnujících škol dáváme k vážné úvaze časově omezené jmenování ředitelů na dvakrát 3 roky. Nastane-li situace, že o vedení školy nebude zájem, potvrdí stávajícího ředitele školy alespoň 3/5 většina zastupitelů. Kvalita škol se tak stane záležitostí většího okruhu lidí a přestane být často zmiňovanou, ale jinak opomíjenou popelkou.

Rozumět, ne papouškovat! Dobrá motivace i jisté nároky!

V mateřských školách položíme důraz především na zvládnutí českého jazyka. To má dvě roviny. Za prvé zaměřit se ještě více na spolupráci rodičů a logopedů. Za druhé: dětem, které česky neumějí, zajistíme roční jazykovou přípravu. Rasismus a xenofobii nelze strpět. Chceme jí účinně předcházet.

Ve výuce na ZŠ položí učitelé důraz na to, aby děti uměli číst s porozuměním a solidně a kultivovaně se vyjadřovat. Investujeme do toho potřebný čas i peníze. Posílíme výuku psaní (solidní zvládnutí českého pravopisu), mluvení (časté cvičení v praktickém řečovém projevu). Finančně podpoříme školní čtenářské kluby, programy knihoven na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zprostředkujeme konání knižních rodičovských burz.

Škola má upoutat, nikoli bavit!

Zachovávejme rovnováhu mezi dobrou motivací žáků a nároky na ně. Pedagog s autoritou je vynalézavý, dokáže upoutat. Nepodbízí se zábavou.

Finance

Z rozpočtu městské části plyne v roce 2010 do všech mateřských a základních škol v Praze 10 jako příspěvek městské části (další desítky milionů jdou na opravy a rekonstrukce) méně než 83 mil. Kč. Do jediného areálu volného času Gutovka plyne tento rok neuvěřitelných 50 mil. Kč. Poměr těchto peněz by měl být uměřenější.

Jak se vyrovnat s šikanou? Posílit postavení učitele!

Problém šikany je obzvlášť palčivý ve velkých městech. Počátkem odstraňování šikany je poctivé zjištění stavu věcí a volba nejvhodnějšího postupu. Posílíme odpovědnost ředitelů škol a ti potřebují pro své učitele správný nástroj. Nesmějí tento vážný problém zametat pod koberec! Prevence začíná pravidelnými rozhovory ředitelů (zástupců, výchovných poradců) s učiteli mezi čtyřma očima (o nejčastějších způsobech šikany na školách; krizovém věku; rodinných poměrech žáků a žákyň). Nebojme se razantního postupu u obzvlášť křiklavých a takřka neodstranitelných případů (násilí, sexuální obtěžování). Ve spolupráci s našimi poslanci a senátory budeme usilovat o možnost dočasně vyloučit takového žáka ZŠ z výuky. Lze uvažovat o jeho svěření do péče rodičů, případně úřadů a výchovných zařízení. Demokracie stojí na dodržování práv i povinností. Šikana je jediným případem, kde by vyloučení z docházky mělo být nekompromisní.

Etická výchova ušitá na míru Praze: kořeny evropské civilizace, Desatero

Uveďme do škol etickou výchovu. Tento předmět udělá z běžné výuky přece jen jinou školu. Společnosti se to vyplatí. Tam, kde má člověk dobrá pravidla v sobě, nemusí k nim být nucen zákonem, nápravou, donucením.

Chceme rozšířit projektové vyučování, v němž se děti budou seznamovat s kořeny evropské civilizace v kultuře, právu, morálce, náboženství. Víc než dosud a namísto zbytných informací se seznámí s prožíváním svátků, slavností a tradic v českých zemích, v různých národech či ve velkých světových náboženstvích.

Učitele a žáky je naopak třeba chránit nepromyšlených, administrativně náročných novot. Chceme také více zprostředkovat poznání hlavních filozofických, kulturních a náboženských tradic Evropy. Praha je sídlo mnoha humanitně zaměřených fakult. Jejich posláním může být zprostředkování těchto tradic na SŠ. S představiteli jednotlivých náboženství lze probírat základy jejich víry, jejich úlohu ve společnosti, Desatero a jeho nadčasovou platnost („Desatero jako základ etiky mezilidských vztahů“), hlavní slavnosti a svátky, které prolínají s občanským prožíváním roku.

Bezpečnost na cestě domů

Řada žáků ZŠ navštěvuje školu v místě mimo bezprostřední dosah svého bydliště. Většina rodičů je jistě odpovědná a na různá nebezpečí své děti opakovaně upozorňuje. Přesto, jednou z činností Městské policie a dalších sdružení zapojených do prevence kriminality nechť je stručná a jasná informace o nejčastějších rizicích a hrozbách života ve velkoměstě (dopravní; drobná kriminalita; drogy; gamblerství; alkohol, přicházející v Praze na scénu až o 2 roky dříve než v jiných sídlech ČR).

Bezpečnost, počítače: perspektivy i nová rizika informačním věku

KDU-ČSL systematicky a nejdéle ze všech parlamentních stran rozvíjí myšlenku bezpečného internetu. Nejde nám o marnou cenzuru, ale o naučení dobrým návykům v práci s informacemi, zodpovědné nakládání s časem a technickými prostředky, o výchovu, v níž prim hrají rodiče, kterým pomáhá škola.

Chceme podstatně změnit způsob výuky informatiky. Hlavní cíle:

  1. Nepružné a zdlouhavé hodiny základů práce s PC (kdy je dítě o několik informačních mílí napřed před pedagogem) zrušit.
  2. Kde nejsou schopní pedagogové, nahradit je dobrovolně (forma sponzorství školy) nebo za úhradu (dohoda o provedení práce, příp. dohoda o pracovní činnosti) někým, kdo se v počítačích vyzná natolik, aby k němu žáci vzhlíželi, a zároveň práci s počítačem odprezentuje jako nástroj a pomůcku k životu, nikoli jako samoúčel.
  3. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a sdruženími rodičů zajistit několik preventivních hodin ukazujících přednosti, ale i rizika sociálních sítí (které materiály, které citlivé osobní údaje lze na netu sdílet, které fotografie v žádném případě nevystavovat). To vše s pomocí dostatečně silných příkladů ze skutečnosti.

Kdo hraje, nezlobí! Už nikdo levej jak poleno!

Rozvíjením sportovních talentů předcházíme mnoha závažným společenským haváriím. Podpoříme především kluby a spolky, které se věnují všem generacím. U profesionálů pomůžeme s propagací, kontakty na mezinárodní úrovni. Chceme více menších volnočasových areálů pro Prahu 10!

Sport na amatérské úrovni je krásnou školou vytrvalosti a trpělivosti. Sportovec si uvědomuje své schopnosti i hranice. Nevzdává se při prvním nezdaru. Uzná vítězství, ale i porážku. Sport nás někdy učí přijmout i neúspěch. A především: Sportem se učíme dodržovat pravidla.

Posílíme naše rodinné stříbro: ZUŠky. Posílíme organizační a finanční zázemí základních uměleckých škol. Každé dítě má v sobě talenty. Pokud je nerozvíjí, jsou mu k ničemu. Umění tak jako třeba matematika nebo cizí jazyky rozvíjí řadu skrytých schopností, které mladí lidé zužitkují jindy a jinde. Podporou uměleckého školství předcházíme také kriminalitě, problémům s drogami atd.

Posílíme zručnost žáků a žákyň na všech úrovních. Ubývá schopností opravit drobné domácí závady, nasekat dřevo do kamen, zašít knoflík u kabátu, uvařit víc než vajíčka natvrdo. Už nikdo v Praze 10 nesmí zůstat „levej jako poleno“. Pozveme do škol řemeslníky, lidi „od fochu“. Na středních školách umožníme studentům a studentkám absolvovat certifikované kurzy dovedností „s doporučením města“. K ekologické výchově patří nezbytně práce a delší pobyty v nám známé a blízké přírodě.

© KDU-ČSL Praha 10