Předseda KDU-ČSL Praha 10 vystoupil jako občan při rozpravě na 2. zastupitelstvu MČ Praha 10

Předseda KDU-ČSL v Praze 10 Mgr. Pavel Mareš se zúčastnil 2. zasedání zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 4. ledna 2011. Dvakrát mu bylo umožněno promluvit k zastupitelům.

Při prvním vystoupení (v rozpravě o jednacím řádu) požádal Radu městské části, aby občany pravidelně informovala o termínu konání zastupitelstva, a to 3 týdny předem prostřednictvím novin „Praha 10“. Zdaleka ne všichni, zejména starší, mají totiž přístup k internetu. Mareš současně požádal o to, aby byl předem zveřejňován i program zastupitelstva. Vždyť jakou logiku má, přijde-li občan na zastupitelstvo nepřipraven? Není to pro něj frustrující ztráta času?

Starosta Richter reagoval především na druhou otázku. Řekl, že zveřejňování definitivního programu je obtížné z technických důvodů (rada městské části upřesňuje svůj program třeba i týden předem). V odpovědi zmínil smlouvu se společností, která noviny „Praha 10“ vydává a s kterou by se muselo jednat o umístění takového informativního článku.

Mareš považuje starostovu odpověď za lehké mlžení, avšak s možností dodatečné nápravy. Zdá se, že je to jeden z dokladů nevýhodnosti tzv. outsourcingu: údajně levnějšího vytváření určitého produktu pro radnici, který ovšem často slouží k přenášení odpovědnosti při nesplnění určitého úkolu.

Musíme tu ale pozitivně zmínit i jiný fakt: starosta a rada městské části přislíbili, že se budou jednotlivá zasedání zastupitelstva přenášet přímým přenosem na internetu. Odpovědi na otázky: Za jak dlouho se tak stane? a Kolik nás to z našich kapes bude stát? doufejme nebudou ani zdlouhavé, ani děsivé.

Při druhém vystoupení (vlastní vystoupení v bodě „různé“) se Pavel Mareš hned po vystoupení zastupitele Vávry (SZ) dotázal na sloučení odboru životního prostředí s odbory dopravy a územního rozvoje (KDU-ČSL k tomuto závažnému kroku vydala vlastní tiskovou zprávu). Oběma tazatelům na místě odpověděl tajemník Úřadu městské části Martin Slavík. Mareš později tajemníka Slavíka požádal o písemnou odpověď a zkontaktoval v této věci i poradnu Ekologického právního servisu. Sloučení podle mínění této organizace není proti žádnému zákonu ani předpisu. Tento krok radnice však není běžný ani v rámci Prahy, ani ve srovnání s jinými velkými městy v České republice.

Závěry jsou dva:

  1. KDU-ČSL bude dále sledovat jednotlivé vstřícné či nevstřícné kroky radnice vůči svým občanům. Po ovoci poznáme je.
  2. Dění v oblasti životního prostředí se vyplatí i nadále sledovat. Ne všechno, co je možné, je také prospěšné.

Pavel Mareš,
předseda OV KDU-ČSL Praha 10

Ke stažení

 Stenozáznam ze zastupitelstva, týkající se obou vystoupení P. Mareše (270 kB)
 Otázka na starostu Prahy 10 k sloučení odboru životního prostředí s odborem dopravy a územního rozvoje. (121 kB)
 Odpověď tajemníka Úřadu městské části Slavíka. (73 kB)
 Odpověď Ekologického právního servisu na otázku k sloučení odboru životního prostředí. (246 kB)