Bojujeme za školku na Bohdalci!

Posledních několik let mají rodiče více než 400 dětí předškolního věku v Praze 10 problém, protože na jejich ratolesti nezbylo místo ve školkách zřizovaných MČ Praha 10. Rodiče z oblasti Bohdalce mají navíc vztek, protože kousek od jejich domova stojí objekt bývalé mateřské školy Na Sychrově, jež byla uzavřena v době populačního poklesu. Rada městské části dokonce navrhla změnu územního plánu, kterou by se objekt dostal z kategorie veřejného vybavení do kategorie obytné plochy. Dnes, kdy je míst ve školkách naprostý nedostatek (třetina dětí v nástupním ročníku zůstane "za branami"), si tohoto paradoxu povšiml zastupitel Strany zelených v Praze 10 Zdeněk Vávra a pustil se do boje s větrnými mlýny. Peticí za znovuotevření mateřské školy na Sychrově se ale radnice přesvědčit nedala. Nebylo prý zřejmé, že je o školku v této lokalitě zájem. Zájem ale neměla radnice. Nezbylo nám než průzkum provést vlastními silami. Dopis Z. Vávry jsem distribuoval s pomocí svých dvou dětí předškolního věku, jež s mošničkami nadšeně obcházely bohdalecké poštovní schránky. A výsledek? Jen z oblasti Bohdalce se ohlásili rodiče více než 60 dětí. Dost na to, aby radnice přislíbila rekonstrukci a otevření školky od září 2012. Pozoruhodné bylo, že z hlediska územního plánování zůstálo nadále vše při starém – žádost na změnu k horšímu nebyla stažena! Na veřejném projednávání celoměstsky významných změn územního plánu 3. srpna 2011 v budově Magistrátu hl. m. Prahy jsme se sešli s předsedkyní zastupitelského klubu Strany zelených a Desítky pro domácí Ivanou Cabrnochovou. Týž den jsem podal námitku proti navrhované změně jakožto dotčený občan. Změní-li se územní plán, zmizí z Bohdalce jediná budova určená k obecnímu využití. Nebude-li třeba v budoucnu školky, budou zapotřebí místa k setkávání, komunitní centra atp.  Návrh změny územního plánu byl mezitím stažen z projednávání. Zůstáváme ve střehu a školku na Bohdalci hodláme všemi silami uhájit.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., místopředseda KDU-ČSL Praha 10