Proč nechceme hazard? Ničí rodiny a celou společnost!

Přinášíme stenozáznam diskuse o hazardu na červnovém zastupitelstvu Prahy 10. Pavel Mareš (KDU-ČSL), předsedající starosta Zoufalík (nyní prý nezávislý, dříve ODS), Pavlína Hájková (TOP 09), Miroslav Svoboda (ČSSD).

 

Pavel Mareš:

„Vážená rado, milé zastupitelky, vážení zastupitelé!

Rád bych obrátil pozornost na jiné téma, a to na tvorbu obecně závazné vyhlášky k hazardu, která se v těchto týdnech připravuje na Magistrátu hlavního města Prahy, a jednotlivé městské části jsou vyzvány, aby se k tomu nějak postavily.

Měl jsem možnost číst dopis radního Manharta, který se toho týká, a na konci je uveden postup, jak mají městské části postupovat. Stačí se vlastně nevyslovit a na území dané městské části platí k hazardu nulová tolerance.

Přesto bych vás chtěl požádat, protože když jsem v usneseních zastupitelstva k tomu hledal nějaké vyjádření, nic jsem nenašel, aby se k tomu zastupitelstvo explicitně vyjádřilo v souvislosti s postojem k této nulové toleranci. Proč?

Především proto, že je to jev nebezpečný, mnohem nebezpečnější než jiné závislosti jako třeba na počítačových hrách, alkoholu, cigaretách. Je to jev, který ničí rodiny, a důvod, kvůli kterému to bylo kdysi tolerováno, že jsou z toho totiž nějaké příjmy do rozpočtu městské části, už dávno neplatí nebo platí ve významně menší míře.

Dovolil jsem si proto připravit návrh usnesení a pokud byste si ho někdo chtěl osvojit, je k dispozici, ale nyní ho přečtu: „Zastupitelstvo městské části Praha 10 nechce, aby na území městské části Praha 10 byly provozovány jakékoliv výherní hrací přístroje, koncové, interaktivní, video-loterijní terminály a herní místa lokálních herních systémů.“

Za samozřejmé bych považoval, pokud by toto usnesení bylo v nějaké podobě přijato, aby se s ním radní Manhart mohl seznámit.

Děkuji za pozornost.

Paní Hájková (TOP 09): Já jsem svůj příspěvek vlastně chtěla říct jako reakci na vystoupení pana Mareše, … protože on tady vlastně vznesl požadavek, jestli by si jeho návrh někdo nepřisvojil.

Chtěla bych k tomu říct, že si ho přisvojit nechci a chtěla bych to odůvodnit.

Ústavní soud nedávno přijal průlomové rozhodnutí, na základě kterého si každá obec může zvolit, zda bude chtít na svém území omezit nebo zcela zakázat videoloterijní terminály, které původně spadaly pouze do kompetence ministerstva financí.

Téma regulace hazardu je v poslední době hodně medializované. Některé městské části v Praze vyhlásily nulovou toleranci k regulaci hazardu a já osobně, přestože mám k těmto aktivitám velký odpor, jsem přemýšlela nad tím, jestli nulová tolerance k hazardu tento problém vyřeší, nebo jestli ho naopak ještě náhodou nezhorší.

Určitě se shodneme na tom, že pravidla v oblasti hazardu potřebujeme. V současné době se však tento boj zaměřuje pouze na herny a zlehčování nebezpečí ostatních forem hazardu, posiluje veřejné mínění, že hazard se odehrává pouze v hernách a restauracích, kde jsou automaty. Ostatní formy hazardu se jeví jako neškodná zábava, a proto je logické, že se oslabením jedné formy hazardu posílí ty ostatní.

Český institut pro výzkum adiktologie na toto téma uspořádal v loňském roce konferenci, ze které jasně vyplynulo, že zákaz hazardu neboli prohibice je velmi neúčinný nástroj, který naopak nahrává mafiím. Nulová tolerance není řešením, tyto aktivity by se přesunuly do tzv. šedé zóny.

Teď se dostávám k podstatě.

Magistrát hlavního měst Prahy, jak už tady pan Mareš zmiňoval, připravuje novou obecně závaznou vyhlášku k regulaci hazardu.

Domnívám se, že tato nová vyhláška by měla jasně stanovit pravidla ohledne regulace nejen výherních hracích automatů, ale i videoterminálů, provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, že nestačí pouze určit místo a hodinu provozování.

Doufám, že touto novou vyhláškou dojde k nastavení jasných, transparentních pravidel ve vztahu k regulaci hazardu a zároveň že také dojde k rapidnímu snížení počtu míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

V těchto dnech  by mělo být zahájeno připomínkové řízení ve všech pražských městských částech, které se k nové vyhlášce mohou vyjádřit. Vzhledem k tomu žádám o jasné stanovisko nového pana starostu k této věci:

-   v jakém stavu jsou připomínky ze strany městské části Praha 10,

-   jak se k návrhu vyhlášky staví a

-   pokud byly, pak jaké připomínky byly předány za městskou část Praha 10 magistrátu.

Děkuji za pozornost.

Předsedající: Také děkuji. Mile jste mě překvapila, paní Hájková, jsme na stejné straně řešení věci.

Pokud jde o nulovou toleranci můžu vám říct, že na Praze 10 už máme zkušenost, že nám tady vznikají černé herny, takže městská část k této záležitosti přistoupila tak, že pro dalších 12 měsíců, protože vyhláška platí vždy jeden rok, snižuje v Praze 10 počty míst o 53 %, takže si myslím, že jsme tím snížili jejich počet poměrně výrazně, nicméně nepřibližujeme se k nule, která tady zazněla z úst pana Mareše.

Dostanete tudíž písemnou informaci, nicméně opakuji pro vás, kteří jste v tomto sále, že pro dalších 12 měsíců platí mínus 53 procent.

Miroslav Svoboda (ČSSD): Děkuji za slovo, pane starosto. V souvislosti s podobnou logikou mediální manipulace, která se s námi bohužel děje, se chci vrátit k tématu, které mě vyprovokovalo ke stisknutí tlačítka k přihlášení se do diskuse a kterým je problematika loterií.

V Poslanecké sněmovně se loteriím věnuji léta, kromě toho jsem byl v minulosti sportovcem. Říkám to proto, že mě ke sportu pojí láska aktivního sportovce a současně i člověka, který se snaží sportu pomáhat. Loterie v České republice v zásadě sloužily k sanování potřeb sportu a sportovců. V souvislosti s tím, co se odehrálo především v Sazce, tento zdroj a způsob financování byl de facto eliminován. Zákonodárci ve snaze pomoci sportu, ale především pod úpěnlivou snahou pomoci svým starostům vymysleli nový loterijní zákon, který ale bohužel není to pravé ořechové.

… Nikdo mi dodnes neřekl, jak je to z hlediska loterií s těmi patologickými jevy. Bojím se, že kdybych umístil jednu „čtyřkovou“ restauraci vedle herny, pak bych těchto patologických jevů u té čtyřky našel více než u té herny. Nejsem obhájcem loterií, ale na druhou stranu je to v tuto chvíli jeden z mála zdrojů, které napomáhají sportu, takže při hodnocení a posuzování tzv. nulové tolerance mě napadá pouze jedno. Ono je takové sladké tajemství, že nové technologie, teď mám na mysli především internet, způsobily, že se toto gamblerství přenáší především na internet, který je, aspoň v České republice, nepostižitelný.  V rámci parlamentu jsme se mnohokrát snažili modifikovat zákon, upozorňovat na problém, že internetové sázení v České republice se děje ilegálně, že z toho český stát nemá ani korunu a že by se s tím mělo něco dělat.

Postoj už jednou dnes citovaného ministra Kalouska je takový, že se s tím nedá nic dělat. Zajímavé ovšem je, že v mnoha jiných zemích včetně takových, jako je Itálie a další, lze internetové sázení, které nemá licenci na území dané země, eliminovat. Podotýkám, že většina obratů z loterií je dnes už na internetu, tento podíl se bude nadále zvětšovat a Česká republika bude dále přicházet o více a více peněz, takže mě napadá rčení, aby „s vaničkou nebylo vylito i dítě“.

V tuto chvíli, kdy sázení je dnes přece jenom v uzavřených prostorách a na ulici, jsem nezaznamenal případ, že by někde něco rušilo. Z lékařského zařízení v Bohnicích asi budou schopni nám dát nějaké údaje o tom, že tady negativní patologické jevy jsou, že jsou v určitém rozsahu a že jsou společnosti škodlivé.

Na druhé straně nejlepší obranou proti těmto špatným jevům je právě sport a soustavná sportovní činnost. V tuto chvíli hovořím i jako předseda finančního výboru městské části, kdy tady mnoho kolegů a kolegyň včetně vedoucího ekonomického odboru vám potvrdí, že výpadek této částky je prostě znát, takže jsme museli omezit jiné aktivity a snahy na městské části, protože tyto peníze prostě nepřicházejí.

Děkuji za pozornost.